Her er Bøylas valper med Simo's Johsi blitt 12 dager gamle.