Eir ble BIS valp på RFK sin utstilling. Her med den ene av de to dommerne, Vidag Grundetjern.